Informatie over de plaatsing op scholen van SKO Volendam instroom 2021 - 2022

Inschrijvingen

Voor het betreffende instroomjaar zijn 222 aanmeldingen binnen gekomen. Dit aantal ligt hoger dan vorig jaar (199). Van de 222 gezinnen zijn er 101 (van 102) voorkeuren aangegeven voor de voorrangsregel:  kinderen uit één gezin op één school.

Plaatsing in vogelvlucht

  1. De grote belangstelling voor de voorrangsregel ‘kinderen uit één gezin bij elkaar’ heeft alle verwachtingen overtroffen.
  2. Het aantal van 222 kinderen wordt verdeeld over 9 groepen van de 8 reguliere basisscholen. Gemiddelde groepsgrootte is dan 24,7.
  3. Ditzelfde aantal kinderen verdelen over 8 groepen geeft een te hoog gemiddelde (27,7) waardoor de plaatsing onmogelijk bleek binnen de gestelde kaders. Het maximum van 28 kinderen in een groep en het wijk- en/of straat gebonden indelen was niet mogelijk bij een indeling in 8 groepen.
  4. Voor vier scholen is het maximum aantal van 28 kinderen aangehouden. Vier scholen krijgen een lager aantal kinderen toebedeeld van rond de 22. Dit is ongunstig voor de bekostiging.
  5. Op de Blokwhere kunnen we dit jaar (instroom na 01 10 2021) een tweede groep plaatsen, op het Kofschip één groep. In totaal zijn er 82 aanmeldingen vanuit de Broeckgouw.

Tevredenheid

Alle kinderen (100 %) zijn ingedeeld volgens eerste of tweede aangegeven voorkeur. Dit jaar is zelfs meer dan 90 % geplaatst op de school van eerste voorkeur. Dit is een ongekend hoge uitkomst, ook in vergelijking met voorgaande jaren.