Visie

Op de Springplank willen wij graag dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een veilige sfeer waarin ze zichzelf erkend en geaccepteerd voelen. Ieder kind wil leren, maar dit kan alleen in een veilige omgeving. De sfeer is van groot belang en daar werken wij samen met de kinderen hard aan. Als een kind zich veilig voelt kan het zich optimaal ontwikkelen.

Visie op het kind

De ontwikkeling van het kind is het allerbelangrijkste. Het ontwikkelen van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid staan hierbij voorop. Door het eigen maken van kennis en vaardigheden leren kinderen functioneren in een samenleving. Onze school vormt een afspiegeling van een moderne en open samenleving waarin we kinderen alle kansen bieden.

Kernwoorden hierbij zijn:

  • Zelfstandigheid
  • Zelf oplossend vermogen
  • Individueel- en samen werken
  • Saamhorigheid
  • Gebruik van moderne onderwijsmiddelen
  • Leren van elkaar
  • Positief gedrag