Over ons

De Springplank is een katholieke school en wij vallen onder de leiding van Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. Kinderen moeten zich bij ons veilig, aanvaard en gewaardeerd voelen. Een veilig en vriendelijke klimaat is waar wij continu aan werken. Wij doen dit door veel contact te onderhouden met de ouders, verschillende activiteiten te organiseren waarbij alle kinderen van de school betrokken zijn en door middel van duidelijke regelgeving. Duidelijke regelgeving zorgt ervoor dat leerlingen en leerkrachten weten wat er van ze verwacht wordt.

Schoolveiligheidsplan

In 2009 hebben wij gekozen voor de invoering van ‘De vreedzame school’. Hierbij wordt een schoolveiligheidsplan opgesteld. In dit plan staan verschillende de regels aan de hand waarvan we kinderen helpen bij hun plaats in de groep, hoe we kinderen ondersteunen en helpen bij het oplossen van conflicten. Samen leren we hoe kinderen een plaats krijgen in een groep, van daaruit leren ze deel uit te maken van een gemeenschap. Kinderen moeten zich betrokken voelen, zorgzaam en initiatiefrijk kunnen deelnemen aan deze groep. Het schoolveiligheidsplan helpt hierbij.

Samen zorgen we ervoor dat kinderen zich op de Springplank welkom, veilig en gewaardeerd voelen.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Springplank? Lees er alles over op de geschiedenispagina.

Geschiedenis