Over ons

De Springplank is een katholieke school en wij vallen onder de leiding van Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. Kinderen moeten zich bij ons veilig, aanvaard en gewaardeerd voelen. Een veilig en vriendelijke klimaat is waar wij continu aan werken. Wij doen dit door veel contact te onderhouden met de ouders, verschillende activiteiten te organiseren waarbij alle kinderen van de school betrokken zijn en door middel van duidelijke regelgeving. Duidelijke regelgeving zorgt ervoor dat leerlingen en leerkrachten weten wat er van ze verwacht wordt.

Schoolveiligheidsplan

In 2009 hebben wij gekozen voor de invoering van ‘De vreedzame school’. Dit is een programma voor de sociaal-emotionele vorming op de basisschool.  In 2020 hebben we de nieuwste versie van ‘De Vreedzame School’ (2020) aangeschaft. Binnen deze nieuwe aanpak heeft de ontwikkeling van ‘burgerschap’ ook een centrale plaats gekregen. In de komende schooljaren zullen er verschillende team-scholingsdagen zijn o.l.v. onderwijsadviseurs van  ‘De Vreedzame School’, om deze nieuwe kijk op schoolveiligheid, inclusief burgerschap, in ons onderwijs te implementeren.

Binnen het kader van onze Vreedzame School aanpak hebben we een veiligheidsplan opgesteld. In dit plan staan verschillende regels en richtlijnen opgesteld, waarmee we onze kinderen helpen bij het ontdekken van hun plaats binnen de groep, hoe we kinderen hierbij kunnen ondersteunen en helpen bij het oplossen van conflicten.

Samen blijven we ervoor zorgen dat onze kinderen zich op de Springplank welkom, veilig en gewaardeerd voelen.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Springplank? Lees er alles over op de geschiedenispagina.

Geschiedenis