Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), verzorger(s),

Maandag 27 januari is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hierbij een samenvatting:
 
De MR zoekt versterking
Als ouder heeft u vast een mening over hoe het eraan toegaat op de Springplank. In de medezeggenschapsraad (MR) kunt u uw kennis, ervaring en deskundigheid inzetten om onze school nóg leuker, veiliger en klaar voor de toekomst te maken. Conform de statuten van onze MR, moet er na een zittingsperiode van 4 jaar bekeken worden of er een nieuw MR-lid aangesteld wordt of dat er sprake kan zijn van een ‘herverkiezing voor een periode van 4 jaar. De zittingsperiode van onze voorzitter, Daniël Tuijp, is verlopen en Daniël heeft aangegeven zich (her-) verkiesbaar te stellen. Voor Hamid S’Khaïri is volgend schooljaar het jaar dat zijn dochter de Springplank zal verruilen voor het middelbaar onderwijs en zal hij daarom niet meer beschikbaar zijn voor de MR. Wij zijn Hamid dankbaar voor zijn inzet de afgelopen jaren. U kunt zich nu dus aanmelden voor volgend schooljaar!

Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad vormt een schakel tussen ouders, personeel en directie. Als lid van de medezeggenschapsraad bent u actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid van de school. De MR geeft (regelmatig) advies of instemming over financiële, organisatorische- en onderwijskundige zaken aan het schoolbestuur. De MR moet er – in kritische samenwerking met het schoolbestuur – voor zorgen dat de Springplank een zo hoog mogelijk niveau van onderwijs nastreeft.
 
Samenstelling MR
De MR bestaat uit 3 personeelsleden (personeelsgeleding) en 3 ouders (oudergeleding).
De personeelsleden zijn:
▪ Merith Leeflang-Tol
▪ Leonie Schilder
▪ Berrie Maurer
De ouders zijn:
▪ Peter Karregat
▪ Hamid S’Khaïri (vertrekkend lid)
▪ Daniël Tuijp (voorzitter – herverkiesbaar lid)

Hoeveel tijd kost de MR?
De MR vergadert 6 keer per jaar. Al met al kost het MR-lidmaatschap hooguit een paar uurtjes per maand.

Verkiezing
Bij meer aanmeldingen van kandidaten dan beschikbare posities zal een verkiezing in gang worden gezet.

Meer informatie en aanmelden
Mocht u als ouder/verzorger interesse hebben, dan zouden wij het op prijs stellen als u dit voor 1 maart kenbaar zou willen maken door een e-mail met uw motivatie voor de kandidaatstelling te sturen aan info@spring-plank.nl
 
Met vriendelijke groet,
Daniël Tuijp
Voorzitter MR
 
 

Meer nieuws


Nieuwsarchief
Notulen MR-vergadering (Toegevoegd op 15-04-2020)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 01-02-2020)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 18-11-2019)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 13-06-2019)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 17-01-2019)
schoolreisje groep 7 (Toegevoegd op 23-06-2018)
Muziekvoorstelling 1/2C (Toegevoegd op 21-06-2018)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 20-06-2018)
Schoolreisje Linnaeushof (Toegevoegd op 13-06-2018)
Planning Schoolmaatschappelijk werk in mei juni 2018 (Toegevoegd op 27-04-2018)
Meer nieuws...