MR-vacature


Met ingang van volgend schooljaar valt er een vacature in onze oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Johan Steur neemt afscheid, omdat zijn jongste zoon nu in groep 8 zit. Bij deze roepen we ouders op om zich kandidaat te stellen. Namens de MR verzamelt William de aanmeldingen. Mail je motivatie

Wat doet de MR?
De Medezeggenschapsraad (MR) wordt samengesteld uit ouders en leerkrachten en behandelt zaken die te maken hebben met het onderwijs op onze school, zoals bijvoorbeeld bij benoemen van personeel en het plannen van vakantieroosters. Het schoolteam en het schoolbestuur leggen hun plannen voor aan de MR en de MR wordt betrokken bij besluiten van het bestuur die de school aangaan. Dus iedereen die vragen heeft over onderwijskundige zaken op school, kan naar een lid van de raad gaan om uitleg.

De leden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van vier jaar. Na vier jaar treden leden af en wordt een nieuwe verkiezing uitgeschreven. De aftredende leden kunnen zich 1x herkiesbaar stellen.

Verkiezing
Kandidaten kunnen hun motivatie mailen naar William. Namens de MR organiseert hij de stemming. De kandidaten zullen via het Ouderportaal worden voorgesteld aan de ouders van school waarna zij kunnen stemmen wie hen in de toekomst zal vertegenwoordigen in de MR van onze school. Met ingang van volgend schooljaar zal het nieuwe lid deelnemen.  Wij vergaderen 4x per schooljaar op maandagavond. Huidige leden zijn: Mark Hildering, René Schilder, Johan Steur. Namens de leerkrachten hebben zitting: John Kras, Yoeri Moenis en Merith Leeflang. Meer nieuws


Nieuwsarchief
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 17-01-2019)
schoolreisje groep 7 (Toegevoegd op 23-06-2018)
Muziekvoorstelling 1/2C (Toegevoegd op 21-06-2018)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 20-06-2018)
Schoolreisje Linnaeushof (Toegevoegd op 13-06-2018)
Planning Schoolmaatschappelijk werk in mei juni 2018 (Toegevoegd op 27-04-2018)
Sportinstuif in de meivakantie! (Toegevoegd op 23-04-2018)
Hoera! Een zoon voor juf Larissa (Toegevoegd op 17-04-2018)
bezoek groep 7 concertgebouw (Toegevoegd op 30-03-2018)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 26-03-2018)
Meer nieuws...