Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), verzorger(s),

Maandag 27 januari is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hierbij een samenvatting:
 
De MR zoekt versterking
Als ouder heeft u vast een mening over hoe het eraan toegaat op de Springplank. In de medezeggenschapsraad (MR) kunt u uw kennis, ervaring en deskundigheid inzetten om onze school nóg leuker, veiliger en klaar voor de toekomst te maken. Conform de statuten van onze MR, moet er na een zittingsperiode van 4 jaar bekeken worden of er een nieuw MR-lid aangesteld wordt of dat er sprake kan zijn van een ‘herverkiezing voor een periode van 4 jaar. De zittingsperiode van onze voorzitter, Daniël Tuijp, is verlopen en Daniël heeft aangegeven zich (her-) verkiesbaar te stellen. Voor Hamid S’Khaïri is volgend schooljaar het jaar dat zijn dochter de Springplank zal verruilen voor het middelbaar onderwijs en zal hij daarom niet meer beschikbaar zijn voor de MR. Wij zijn Hamid dankbaar voor zijn inzet de afgelopen jaren. U kunt zich nu dus aanmelden voor volgend schooljaar!

Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad vormt een schakel tussen ouders, personeel en directie. Als lid van de medezeggenschapsraad bent u actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid van de school. De MR geeft (regelmatig) advies of instemming over financiële, organisatorische- en onderwijskundige zaken aan het schoolbestuur. De MR moet er – in kritische samenwerking met het schoolbestuur – voor zorgen dat de Springplank een zo hoog mogelijk niveau van onderwijs nastreeft.
 
Samenstelling MR
De MR bestaat uit 3 personeelsleden (personeelsgeleding) en 3 ouders (oudergeleding).
De personeelsleden zijn:
▪ Merith Leeflang-Tol
▪ Leonie Schilder
▪ Berrie Maurer
De ouders zijn:
▪ Peter Karregat
▪ Hamid S’Khaïri (vertrekkend lid)
▪ Daniël Tuijp (voorzitter – herverkiesbaar lid)

Hoeveel tijd kost de MR?
De MR vergadert 6 keer per jaar. Al met al kost het MR-lidmaatschap hooguit een paar uurtjes per maand.

Verkiezing
Bij meer aanmeldingen van kandidaten dan beschikbare posities zal een verkiezing in gang worden gezet.

Meer informatie en aanmelden
Mocht u als ouder/verzorger interesse hebben, dan zouden wij het op prijs stellen als u dit voor 1 maart kenbaar zou willen maken door een e-mail met uw motivatie voor de kandidaatstelling te sturen aan info@spring-plank.nl
 
Met vriendelijke groet,
Daniël Tuijp
Voorzitter MR
 
 

Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), vezorger(s), Dinsdag 12 november is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hierbij een korte samenvatting:   De ouderavond over het schoolplan was een groot s...

lees verder

Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), vezorger(s), Dinsdag 11 juni is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hierbij een korte samenvatting.   Veiligheidsbeleid: Er zijn nog geen protocollen voo...

lees verder

Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), vezorger(s), Dinsdag 15 januari is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hierbij een korte samenvatting:   Mededelingen Sandra Plat is in blijde verwachting. ...

lees verder

schoolreisje groep 7


Groep 7 ging op schoolreisje naar Poldersport "De Kwakel", een groot terrein bij een boerenerf waar de allerlei klim- en klauter spellen, hindernisbanen en meer van dat soort uitdagende spel...

lees verder

Meer nieuws


Nieuwsarchief
Muziekvoorstelling 1/2C (Toegevoegd op 21-06-2018)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 20-06-2018)
Schoolreisje Linnaeushof (Toegevoegd op 13-06-2018)
Planning Schoolmaatschappelijk werk in mei juni 2018 (Toegevoegd op 27-04-2018)
Sportinstuif in de meivakantie! (Toegevoegd op 23-04-2018)
Hoera! Een zoon voor juf Larissa (Toegevoegd op 17-04-2018)
bezoek groep 7 concertgebouw (Toegevoegd op 30-03-2018)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 26-03-2018)
Voorjaarsvakantie en studiedagen (Toegevoegd op 22-02-2018)
Kerstvieringen op de Springplank (Toegevoegd op 22-12-2017)
Meer nieuws...