Home / Meer info / Meebrengen tablets

Meebrengen tablets


Beste ouders,

U hebt wellicht kunnen waarnemen dat we in de laatste jaren meer en meer gebruik maken van digitale middelen ter ondersteuning van ons onderwijs. We zijn bij ons op school aan het experimenteren geslagen met gepersonaliseerde, d.w.z. ‘op maat gesneden’, software, zoals ‘Muiswerk’. De bevindingen zijn veelbelovend.

Het is vanwege deze nieuwe ontwikkelingen, dat een enkele leerkracht in onze bovenbouw, de leerlingen toestemming heeft gegeven om de eigen Ipad mee te nemen naar school. Dit maakt de drempel, om na de reguliere les direct aan de slag te gaan met de op maat gesneden software, nog lager. Hierbij maakt de leerling gebruik van de WIFI van school. Een goede zaak.

N.B. Het is geenszins verplicht dat leerlingen hun Ipad moeten meenemen. De leerlingen zonder Ipad, kunnen namelijk gebruik maken van de vaste computers op school. Die zijn in voldoende mate aanwezig.

Vanuit het stafbureau van de SKOV hebben wij voorschriften gekregen m.b.t. het gebruik van de eigen Ipad of laptop op de school:
• Schade aan laptop of tablet is niet voor rekening van de school. Het is raadzaam voor de ouders om een verzekering af te sluiten voor het apparaat, er zijn goedkope verzekeringen voor leerlingen zie bijvoorbeeld http://www.aononderwijs.nl/scholieren (€ 26,00 per jaar). Vaak is dit al deels in de eigen inboedel verzekering opgenomen en moet dit even nagevraagd worden bij het assurantiekantoor waar men bij zit.
• De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn apparaat, de school moet wel zorgdragen dat de laptops c.q. tablets, bijvoorbeeld tijdens de gym uren, veilig in de klas opgeborgen zijn.
• Vervoer de laptop of tablet altijd in een stevige map of sleeve dus ook in de school. Vervoer de laptop of tablet niet onder je bagagedrager maar met een (gepolsterde) rugzak op je rug of in de fietstas.
• De laptop of tablet moet opgeladen zijn. Als de leerling de lader bij zich heeft kan de laptop of tablet op school opgeladen worden.

• Verplichtingen school:
o Laten gebruiken van de webbased software, eventueel ook thuis op de laptop of tablet.
o Er op toezien dat de kinderen de laptop of tablet alleen gebruiken in de school voor het gebruiken van de webbased programma’s en niet bijvoorbeeld voor funsites en/of webcam.
o Er voor zorg dragen dat in uren waarin de laptop of tablet niet gebruikt worden deze veilig opgeborgen zijn. Ook dat het lokaal tijdens bijvoorbeeld gym uren afgesloten is.