Home / Meer info / Lesmethoden

Welke lesmothoden gebruiken we op De Springplank?


Op basisscholen wordt gebruik gemaakt van lesmethoden. Voor vrijwel ieder vak hebben scholen in Volendam methoden. De SKOV is nooit zuinig als het gaat om aanschaf van methoden. Daar kunnen leerkrachten, leerlingen en ouders heel tevreden over zijn.

Hieronder een overzicht van de methoden die wij gebruiken:
Rekenen RekenZeker
Taal Taal in Beeld en Spelling in Beeld
Begrijpend Lezen Goed Gelezen en Nieuwsbegrip
Technisch Lezen Veilig Leren Lezen en Goed Gelezen
Studievaardigheden Blits en Zinder
Geschiedenis Brandaan
Aardrijkskunde Geobas (nieuwste versie)
Natuur Wijzer door de Natuur
Sociaal Emotionele Vorming De Vreedzame School
Gymnastiek Bewegingslessen van Van Gelder
Kleuterbouw Schatkist (aanvankelijk lezen en rekenen)
  CPS Fonemisch Bewustzijn
  CPS Gecijferd Bewustzijn
Mediawijsheid Gr 8 MediaMasters
Gr 7 Diploma Veilig Internet
Gr 6 Digiwijs met Donald Duck
Gr 5 SchoolTV - Het Verdwenen Verhaal en FF zoeken
Schrijven Gr 3: Pennenstreken
Gr 4 t/m 7: Schrijven in de Basisschool
Engels Gr 7 en 8: The Team
Verkeer Gr 1 t/m 7: Wijzer door het Verkeer
Gr 7 en 8: Jeugdverkeerskrant van VVN