Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), vezorger(s),

Maandag 12 juni is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering.
Hierbij een korte samenvatting:

Tevredenheidsonderzoek
Het tevredenheidsonderzoek is weer uitgevoerd op de Springplank. Er waren 67 respondenten. De uitslag was nagenoeg gelijk aan het vorige onderzoek. Het grootste minpunt was het plein, daar wordt aan gewerkt. Binnenkort starten de werkzaamheden. Ook de communicatie richting de ouders werd in de opmerkingen als aandachtspunt genoemd. Hier is in het team al over gesproken en er wordt nagedacht over een professionele oplossing om ouders sneller te kunnen bereiken.

Schoolveiligheidsplan
Het belangrijkste plan dat onze school heeft en dat gaat over de veiligheid op school. Dit plan komt jaarlijks terug in de MR-vergadering. William en John Kras lichtten toe hoe er gewerkt wordt aan veiligheid en eigenaarschap. De Vreedzame school speelt hierin een belangrijke rol. Sinds kort heeft iedere klas een klassenvertegenwoordiger. Deze kinderen gaan periodiek met de directeur in gesprek gaan om te vertellen hoe het ervoor staat in de klas.

Formatie schooljaar 17/18
Het formatieplaatje voor volgend jaar is bekeken en zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding kwamen tot de conclusie dat het voor alle partijen beter is om voor de toekomstige groep 6 een fulltimer te zetten. Daarom is besloten om John Buikman met ingang van volgend schooljaar naar groep 6 te laten gaan. Sandra Bond en Leonie Schilder nemen groep 4 voor hun rekening. Dit is na deze vergadering in goed overleg besloten en inmiddels al gecommuniceerd naar ouders en leerlingen.

Inspectierapport
De ontwikkelpunten die voort zijn gekomen uit het inspectierapport staan hoog op de agenda. In juni zullen William en Loes alle klassen bezoeken om te kijken hoe het er nu aan toe gaat, vergeleken met het begin van dit schooljaar.

Staking
Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding van onze MR steunen de stakingsactie op 27 juni a.s. Hierover is inmiddels ook vanuit het bestuur informatie verstrekt.
 
Met vriendelijke groet,

de leden van de Medezeggenschapsraad 
 

Meer nieuws groep 7


Nieuwsarchief
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 17-01-2019)
schoolreisje groep 7 (Toegevoegd op 23-06-2018)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 20-06-2018)
Planning Schoolmaatschappelijk werk in mei juni 2018 (Toegevoegd op 27-04-2018)
Sportinstuif in de meivakantie! (Toegevoegd op 23-04-2018)
Hoera! Een zoon voor juf Larissa (Toegevoegd op 17-04-2018)
bezoek groep 7 concertgebouw (Toegevoegd op 30-03-2018)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 26-03-2018)
Voorjaarsvakantie en studiedagen (Toegevoegd op 22-02-2018)
Kerstvieringen op de Springplank (Toegevoegd op 22-12-2017)
Meer nieuws...