Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), vezorger(s),

Dinsdag 12 juni is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hierbij een korte samenvatting:

Mededelingen:
Berrie Maurer krijgt twee dagen per week vrijstelling (do-vr) van werk i.v.m. omstandigheden. Crelis Tuip vangt deze dagen groep 7 op.

Loes is volop bezig met het re-integratieproces. Elke week is ze een paar uur meer aanwezig.

Alle scholen van de SKOV zijn het er mee eens, dat er stappen moeten worden gemaakt met de 21st Century Skills. Volgend schooljaar gaan we ons hier verder in verdiepen.

De nieuwe rekenmethode is al aanwezig op school. Volgend schooljaar zal hiermee worden gestart.

Volgend schooljaar krijgt de SKOV twee LIO- stagiaires: De Springplank krijgt er een van (Rosanne Snoek) en de andere LIO-plek gaat naar de St. Petrus (Mylene Bakker).

Ninita Steur-Sziklai komt volgend schooljaar 4 dagen p.w. werken op De Springplank (RT, vervanging BAPO en ouderschapsverlof).

Met het team gaan we volgend schooljaar bespreken hoe we de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten.

Jaarplan:
Concept jaarplan is goedgekeurd.

Met vriendelijke groet, de leden van de Medezeggenschapsraad

Meer nieuws groep 6


Nieuwsarchief
Notulen MR-vergadering (Toegevoegd op 15-04-2020)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 01-02-2020)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 18-11-2019)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 13-06-2019)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 17-01-2019)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 20-06-2018)
Planning Schoolmaatschappelijk werk in mei juni 2018 (Toegevoegd op 27-04-2018)
Sportinstuif in de meivakantie! (Toegevoegd op 23-04-2018)
Hoera! Een zoon voor juf Larissa (Toegevoegd op 17-04-2018)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 26-03-2018)
Meer nieuws...