Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), vezorger(s),

Afgelopen maandag is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hierbij een korte samenvatting:

Parro
In een aantal groepen zijn de leerkrachten begonnen met een pilot van Parro. Een app die aansluit bij Parnassys en die een professionele communicatie tussen ouder(s) en leerkracht(en) bewerkstelligt.  De eerste reacties van ouders en leerkrachten over de app zijn positief.  In januari evalueren we het gebruik van Parro en besluiten we met het team of we ermee door willen gaan.

Inzet (nieuwe) chromebooks
John en Merith delen hun eigen ervaringen met de chromebooks in de klas. Het gebruik ervan valt goed in de smaak bij de leerkrachten die er nu gebruik van maken. In januari komt er een tweede kar bij, daar wordt met smart op gewacht.

Positieve boost in het kleuteronderwijs
Het thematisch werken in de kleuterbouw is bij Freek opgevallen als zeer positief. Hij is enthousiast over wat hij in de onderbouw ziet gebeuren. We hebben gepraat over het delen van kennis en expertise met collega’s binnen en buiten de school en hoe we hier in de toekomst kansen voor zien voor het hele team.

Ingekomen stukken GMR
Voor de komende GMR vergadering staan er geen stukken op de agenda waar instemming voor vereist is. De agenda en notulen riepen ook geen vragen op.

Tijdens de rondvraag zijn er nog 3 onderwerpen besproken: mediawijsheid, de officiële opening van het nieuwe schoolplein en  het onderwerp ‘ identiteit ‘ waar we met het team mee bezig zijn.
Hierover volgt meer informatie nadat het besproken is in de teamvergaderingen.

Met vriendelijke groet,

de leden van de Medezeggenschapsraad 
 

Meer nieuws groep 6


Nieuwsarchief
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 13-06-2019)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 17-01-2019)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 20-06-2018)
Planning Schoolmaatschappelijk werk in mei juni 2018 (Toegevoegd op 27-04-2018)
Sportinstuif in de meivakantie! (Toegevoegd op 23-04-2018)
Hoera! Een zoon voor juf Larissa (Toegevoegd op 17-04-2018)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 26-03-2018)
Voorjaarsvakantie en studiedagen (Toegevoegd op 22-02-2018)
Kerstvieringen op de Springplank (Toegevoegd op 22-12-2017)
Kerstmis op de Springplank (Toegevoegd op 13-12-2017)
Meer nieuws...