Home / Groep 6

Groep 6


Laatste nieuwtje

Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), vezorger(s), Dinsdag 11 juni is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hierbij een korte samenvatting.   Veiligheidsbeleid: Er zijn nog ...
Lees verder

Juffen & meesters van Groep 6

Leonie Schilder

groepsleerkracht groep 6
Telefoon: 0299-363029
Email

Sandra Plat

groepsleerkracht groep 6
Telefoon: 0299-363029
Email

Mylène Bakker

Groepsleerkracht + extra handjes
Email