Home / Groep 6

Groep 6


Laatste nieuwtje

Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), vezorger(s), Dinsdag 12 november is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hierbij een korte samenvatting:   De ouderavond over het school...
Lees verder

Juffen & meesters van Groep 6

Leonie Schilder

groepsleerkracht groep 6
Telefoon: 0299-363029
Email

Sandra Plat

groepsleerkracht groep 6
Telefoon: 0299-363029
Email

Mylène Bakker

Groepsleerkracht + extra handjes
Email