Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), vezorger(s),

Dinsdag 20 maart is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hierbij een korte samenvatting:
 
Mededelingen
  • Onze startende leerkrachten Willemijn, Mandy en Larissa hebben een vaste aanstelling gekregen.
  • Loes vd Wielen is tijdelijk uit haar werk. Ze maakt thuis de lopende zaken af en Freek neemt haar taken over tijdens de ondersteuningsgesprekken met ouders en externe begeleiders. Voor de rest hebben we een maatschappelijk werker ingeschakeld om ouders op te vangen die met vragen zitten. De ouders worden nu dus doorverwezen naar Carolien de Visser van het SMW.
  • Larissa is vanaf vorige week vrijdag met zwangerschapsverlof gegaan. Daniëlle Peek neemt haar taken van de maandag en dinsdag over. Vanaf week 15 komt Jerry Runderkamp haar taken van de wo/do/vr overnemen. In de tussentijd wordt met los-vaste invallers de tussenliggende periode overbrugd.
Zittingsperiode MR-leden
Er zijn twee plaatsen beschikbaar binnen de MR. Eén binnen de oudergeleding en één binnen de personeelsgeleding van de MR. Freek zal zich de komende periode bezig gaan houden met een (her)verkiezing om deze plaatsen opnieuw voor 4 jaar te vullen. 
 
Agenda aanstaande GMR-vergadering
Binnen de MR hebben we de jaarplanning besproken. We hebben geen verdere beslissingen genomen.

Met vriendelijke groet, de leden van de Medezeggenschapsraad 
 

Meer nieuws groep 4


Nieuwsarchief
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 01-02-2020)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 18-11-2019)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 13-06-2019)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 17-01-2019)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 20-06-2018)
Planning Schoolmaatschappelijk werk in mei juni 2018 (Toegevoegd op 27-04-2018)
Sportinstuif in de meivakantie! (Toegevoegd op 23-04-2018)
Hoera! Een zoon voor juf Larissa (Toegevoegd op 17-04-2018)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 26-03-2018)
Voorjaarsvakantie en studiedagen (Toegevoegd op 22-02-2018)
Meer nieuws...