Notulen MR-vergadering


Vergaderdatum: 14-04-2020  
Locatie: Basisschool de Springplank
 
Opening: 19:00 uur
 
Aanwezig: Rene Schilder, Leonie Schilder, Merith Leeflang, Daniël Tuijp, Berrie Maurer, Hamid S’Khaïri, Peter Karregat en Patrick Schilder.
 
Afwezig:  -

Openbare deel van de vergadering:

PMR lid                                                                                                       
Leonie stelt zich opnieuw verkiesbaar voor de MR. Dit wordt 22 april officieel met het team besproken. Dit wordt daarna weer besproken in de volgende MR vergadering.

Concept formatieplan schooljaar 2020-2021.
Volgend schooljaar toegelicht door Freek Steur. Moet nog formeel bekrachtigd worden door de MR. 
  • 1/2A Mandy Kes
  • 1/2B Anita Bond en Carla Smit
  • 3 Larissa Pankow en Marilou Kras. Gré Bien stelt haar pensioen nog even uit en start in groep 3 tot week 5. Dan komt Marilou terug van haar verlof. Na de herfstvakantie komt Larissa terug van haar verlof. Juf Gre gaat uiteindelijk per 01-11-2020 met pensioen.
  • 4 Monica Smit en Merith Leeflang-Tol
  • 5 John Buikman en Ninita Steur
  • 6A John Kras en Ninita Steur
  • 6B Leonie Schilder en Sandra Plat. Leonie is in verwachting. Eind april komt ze terug van haar verlof. Vanaf de zomervakantie tot eind april '21 zal Sabine Visser de taak van Leonie overnemen.
  • 7 Berrie Maurer
  • 8 Willemijn Veerman
 
Aanpak van het onderwijs in deze corona crisis
Als school hebben wij besloten: rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen zijn prioriteit.
Waar dreigen we achter te lopen volgend schooljaar? Dat is voor nu lastig vast te stellen.
Als de kinderen weer terugkeren op school gaan we een 0-meting doen. Waar zitten de kinderen nu? Daar gaan we onze aanpak op afstemmen.
De kinderen die straks uitvallen na Corona (zorgleerlingen), vielen voor Corona ook al uit. Onze IB’er zit hier bovenop hoe deze kinderen begeleid worden. Veel van deze leerlingen krijgen 1 op 1 begeleiding.
Groep 3: De methode Veilig Leren Lezen zit perfect in elkaar. De kinderen kunnen elke dag alle lessen precies zo doen zoals de juf dat ook doet. Alleen met een andere stem dan de juf. Hele duidelijke uitleg. Alle letters waren voor deze crisis al aangeleerd.
Elke dag worden de lessen trouw gevolgd door de leerlingen.
Kort lijntje tussen de kinderen en leerkrachten. De ene leerkracht doet dat met een appgroep, de ander belt via Teams. Ieder vindt daar zijn eigen weg in, wat het beste past bij de leerkracht en leerlingen.
We hebben ook onze schoolmaatschappelijk werkster Carolien de Visser. Carolien kan op afstand een luisterend oor bieden. Ze heeft hele goede adviezen. Vooral in deze tijd wordt daar nu ook meer gebruik van gemaakt.
Stel het wordt verlengd? Gaan we dan zo door? Of worden er dingen aangepast? We wachten de uitspraak van het kabinet weer af op 21 april. Daar passen wij onze aanpak weer op aan.
1,5 meter afstand bewaren tussen kinderen is onmogelijk.
 
Inspectie thema onderzoek burgerschapsonderwijs op 09-12-2019
Op 19-12-19 hadden we op de Springplank de onderwijsinspectie op bezoek. Het betrof een themaonderzoek dat gericht was op ons burgerschapsonderwijs. Voldoet dat aan de wettelijke eisen?
In februari volgde een inspectie rapportage waarin geconcludeerd werd dat ons burgerschapsonderwijs niet voldoet aan de wettelijke normen. Derhalve zou binnen 3 maanden een herstelopdracht uitgevoerd moeten worden m.b.t. de opzet van ons burgerschap onderwijs. We moesten dus binnen 3 maanden een beleidsdocument inleveren waarin de ‘verbeterde opzet’ wordt beschreven.
De conclusie van dit rapport kwam echter niet overeen met datgene dat door de inspecteurs verteld was, tijdens het evaluatiegesprek op 9-12-2019. Toen werd ons verteld dat ons burgerschapsonderwijs wel voldoet aan de wettelijke eisen maar wel verbetering behoeft.
In maart heeft het bestuur een reactie gestuurd waarin dit wordt verwoord.
In de tussentijd zat ons team nu voor het dilemma of we al aan de gang moesten om ‘de herstelopdracht’ te realiseren. Een bijkomend groot probleem wordt gevormd door de huidige  Corona crisis, waardoor het voor de teamleden erg moeilijk wordt om hier tijd en (letterlijk!) ruimte voor te vinden. De directeur heeft de inspectie daarom aangeschreven met het vriendelijk verzoek of de inspectie uitstel kan verlenen aan de uitvoer van deze herstelopdracht, tot het moment dat onze teamleden weer normaal samen op school kunnen werken.
De inspectie heeft inmiddels op dit schrijven gereageerd. Ze vindt ons verzoek redelijk en zal op een later moment hierover een besluit nemen.

Schoolplan
Was goedgekeurd door de MR, maar is niet goedgekeurd door onze bestuurder. Het lijkt erop dat door de vorm van ons schoolplan, onze ambities voor de komende jaren en de onderlinge samenhang hiertussen, niet duidelijk naar voren komen. Freek heeft Parnassys Software aangeschaft: ‘Mijn schoolplan’ en hij gaat ons schoolplan nu m.b.v. deze software in een ander format weergeven.
 
Rondvraag
Geen vragen.

Besloten deel van de vergadering (Freek niet meer aanwezig):
In hoeverre is drie leerkrachten in groep 3 wenselijk?
Dit is de best mogelijke oplossing. Gré heeft enorm veel ervaring en kan eerst Marilou goed inwerken. Later heeft ze de tijd om Larissa in te werken.
 
Notulen bespreking van de vorige MR vergadering
Notulen is goedgekeurd.
 
GMR stukken
Er zijn geen stukken relevant voor de MR.
 
Rondvraag
Geen vragen.
 
Einde vergadering: 20:48 uur
 
 

Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), verzorger(s), Maandag 27 januari is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hierbij een samenvatting:   De MR zoekt versterking Als ouder heeft u vast een mening...

lees verder

Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), vezorger(s), Dinsdag 12 november is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hierbij een korte samenvatting:   De ouderavond over het schoolplan was een groot s...

lees verder

Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), vezorger(s), Dinsdag 11 juni is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hierbij een korte samenvatting.   Veiligheidsbeleid: Er zijn nog geen protocollen voo...

lees verder

Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), vezorger(s), Dinsdag 15 januari is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hierbij een korte samenvatting:   Mededelingen Sandra Plat is in blijde verwachting. ...

lees verder

Meer nieuws groep 4


Nieuwsarchief
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 20-06-2018)
Planning Schoolmaatschappelijk werk in mei juni 2018 (Toegevoegd op 27-04-2018)
Sportinstuif in de meivakantie! (Toegevoegd op 23-04-2018)
Hoera! Een zoon voor juf Larissa (Toegevoegd op 17-04-2018)
Nieuws vanuit de MR (Toegevoegd op 26-03-2018)
Voorjaarsvakantie en studiedagen (Toegevoegd op 22-02-2018)
Kerstvieringen op de Springplank (Toegevoegd op 22-12-2017)
Kerstmis op de Springplank (Toegevoegd op 13-12-2017)
Nieuwsbrief Centrum voor jeugd en gezin, december '17 (Toegevoegd op 04-12-2017)
sinterklaas voorbereidingen (Toegevoegd op 01-12-2017)
Meer nieuws...