Home / Groep 4

Groep 4


Laatste nieuwtje

Nieuws vanuit de MR


Beste ouder(s), vezorger(s), Dinsdag 12 juni is de MR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hierbij een korte samenvatting: Mededelingen: Berrie Maurer krijgt twee d...
Lees verder

Juffen & meesters van Groep 4

Leonie Schilder

groepsleerkracht groep 4
Telefoon: 0299-363029
Email

Danielle Peek

leerkracht groep 4
Email

Sandra Bond

groepsleerkracht
Email